Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

harriet88
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viagdziejestola gdziejestola
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viagdziejestola gdziejestola
harriet88
6256 dad4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveritas1 veritas1
harriet88
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaveritas1 veritas1
harriet88
0930 4688
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaveritas1 veritas1
harriet88
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaveritas1 veritas1
harriet88
0655 e14b 500
harriet88
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viawishyouwerehere wishyouwerehere
harriet88
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
5970 d324
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere
harriet88

June 22 2018

harriet88
harriet88
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
harriet88
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viaveritas1 veritas1

June 12 2018

harriet88
harriet88
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaveritas1 veritas1

June 07 2018

harriet88
harriet88
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl