Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaveritas1 veritas1
harriet88
harriet88
0064 99d2 500
Reposted fromczinok czinok viagabyax gabyax
harriet88
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viagabyax gabyax

July 12 2019

harriet88
1019 c3d8
harriet88
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viagabyax gabyax

July 09 2019

harriet88
8538 1122
Reposted fromcaraseen caraseen viagabyax gabyax
harriet88
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
harriet88
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viagdziejestola gdziejestola
harriet88
4681 a1a4
Reposted fromPoranny Poranny viagabyax gabyax
harriet88
5170 a5a6 500
pestki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viagabyax gabyax
harriet88
2709 370f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabyax gabyax
harriet88
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
harriet88
5451 d976
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 03 2019

I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
harriet88
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
harriet88
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
harriet88
1025 bc2a
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
harriet88
4043 a5cf
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl