Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

harriet88
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 11 2019

harriet88
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viagabyax gabyax

October 01 2019

harriet88
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viapyotrus pyotrus
harriet88
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapyotrus pyotrus
harriet88
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viazoou zoou
harriet88
8503 b270
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

September 12 2019

harriet88
Życie składa się z czekania. Czy raczej może serii mniejszych i większych czekań. Czeka się bezustannie na coś lub na kogoś. Czasami niecierpliwie, niekiedy z lękiem. Bywa, że nawet nieświadomie.
— Szczygielski.
Reposted fromnirvitii nirvitii vianieobecnosc nieobecnosc
harriet88
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
harriet88
5589 b79d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
harriet88
7401 2e97
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaelentarie elentarie
harriet88
harriet88
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
harriet88
harriet88
harriet88
6490 58da 500
Reposted fromthetemple thetemple viagabyax gabyax
harriet88
5890 6f6d 500
Reposted fromscorpix scorpix viagabyax gabyax

September 09 2019

harriet88
3049 59c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

September 02 2019

harriet88
8102 7722
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
0645 2e73 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl