Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

harriet88
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viawrazliwa wrazliwa
harriet88
harriet88

May 12 2019

1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viawishyouwerehere wishyouwerehere
harriet88
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 06 2019

harriet88
1758 7db9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
harriet88
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
harriet88
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

April 29 2019

harriet88
8570 9d1a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
harriet88
harriet88
0071 646c 500
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
harriet88
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viasarazation sarazation
harriet88
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
harriet88
harriet88
1084 ef9b 500
Reposted frombabyface babyface
harriet88

Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca. — Jarosław Wilk

A.
harriet88
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
harriet88

Zaraz! Boże wszechmogący, wygląda na to, że całe dotychczasowe życie upłynęło jej na czekaniu. Czekaniu na co? Czekaniu na to by zacząć żyć. Tak, zgadza się, czekała na to by zacząć żyć. (...) Wszystko co robiła było jedynie próbą generalną przed życiem.

— Hubert Selby - "Requiem dla snu"
harriet88
Podobno ludzie wracają, gdy kończą im się miejsca, w które mogli uciekać.
— Doctor Evil
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl