Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

harriet88
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawrazliwa wrazliwa
harriet88
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
harriet88

March 07 2017

harriet88
KURWA!

March 03 2017

harriet88
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viatoniewszystko toniewszystko
8472 81a9
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
harriet88
6541 c33d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
harriet88

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

harriet88
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaveritas1 veritas1

February 24 2017

harriet88
8424 4d46
Reposted frommiejmniej miejmniej viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Play fullscreen
I think I'm losing my mind now

February 20 2017

harriet88
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym. Zresztą czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie. Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co mówić o innych.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viaveritas1 veritas1
harriet88
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viawrazliwa wrazliwa
harriet88
7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawrazliwa wrazliwa
harriet88
Ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawrazliwa wrazliwa
harriet88
2125 eebb
harriet88
9332 9f8c
<3
Reposted byBrainy Brainy

February 17 2017

harriet88
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl