Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

harriet88
Reposted frombluuu bluuu viaveritas1 veritas1
1211 3903 500
Reposted frompostpoeia postpoeia viaveritas1 veritas1
harriet88
9900 ff35
THAT body
harriet88
4924 6542
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Reposted frombeinthe beinthe viagdziejestola gdziejestola
harriet88
8167 460d
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
harriet88
8295 4bb1
harriet88
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
2776 1f86
Reposted frompussyporn pussyporn viaveritas1 veritas1
harriet88
1350 614f
Reposted fromnataliablus nataliablus viagdziejestola gdziejestola
harriet88
żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie.
— j. żulczyk
harriet88
7352 21cd
harriet88
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
harriet88

Czasem nie mówię nikomu jak naprawdę się czuje. Nie dlatego, że nie wiem, nie dlatego, że boję się ich reakcji, nie dlatego, że im nie ufam, ale dlatego, że nie znajdę odpowiednich słów, żeby mogli chodź w małym stopniu mnie zrozumieć.

Reposted fromexize exize viagdziejestola gdziejestola
2381 ecf5 500

orgazsm:

Porn blog run by a girl xo

Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
5805 2678 500
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
harriet88
3826 3662
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl