Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

harriet88
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairima irima
harriet88
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viairima irima
5997 5010 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaveritas1 veritas1
8449 01e7
Reposted fromamatore amatore viaveritas1 veritas1
harriet88
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viaveritas1 veritas1
harriet88
Ujawnienie prawdy o sobie jest przerażające. Strach sprawia, że milczymy. Czy to źle? Być może, prawdopodobnie. Mimo wszystko warto coś ukryć. Chronić siebie.
— "Grey's Anatomy"
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
harriet88
Wywracamy się zaplątani w sznurowadła słów przy każdej próbie rozmowy o naszych emocjach.
— Wojciech Cejrowski
Reposted frommorela morela viatoniewszystko toniewszystko
harriet88
1999 b8fe 500
harriet88
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaveritas1 veritas1
harriet88
3481 6278
Reposted fromsarazation sarazation viaveritas1 veritas1

April 10 2017

7138 0d4a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
harriet88
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
5128 3504 500
8120 8c4e
Reposted fromrewywewy rewywewy viaveritas1 veritas1

April 03 2017

harriet88
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
harriet88
Boże drogi! Jak mi to wszystko obrzydło!
— F. Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted frommaardhund maardhund viawrazliwa wrazliwa
harriet88
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawrazliwa wrazliwa
harriet88
6465 c3b9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl