Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

harriet88
harriet88
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
harriet88
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustonebullet justonebullet
harriet88
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
harriet88
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viawrazliwa wrazliwa

October 16 2018

1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viahormeza hormeza
harriet88
7441 a225 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
harriet88
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1
harriet88
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1

October 09 2018

harriet88
4062 d079 500
harriet88
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viagdziejestola gdziejestola
harriet88
6872 f44e
J. A.
harriet88
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
harriet88
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
harriet88
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaveritas1 veritas1
harriet88

September 26 2018

3030 c878 500

M. Hłasko

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl