Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

harriet88
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
harriet88
harriet88

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaveritas1 veritas1
harriet88
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viaveritas1 veritas1
harriet88
Oddech weź, już najgorsze jest za Tobą
w końcu gdzieś, będzie lepiej daje słowo 
nie bój się, uwierz w siebie masz już wszystko 
poczuj więc , że przed Tobą cała przyszłość 
przecież wiesz...
— Artur Rojek
Reposted fromarytmia arytmia viaveritas1 veritas1
harriet88
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 02 2018

harriet88
Play fullscreen
"Może lubię na Ciebie patrzeć i wyobrażać sobie jak smakujesz?"

February 01 2018

harriet88
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaveritas1 veritas1
harriet88
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viagdziejestola gdziejestola
harriet88
0574 14e2
2069 9997
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
harriet88
0176 e491
Reposted from777727772 777727772 viaveritas1 veritas1
harriet88
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viagdziejestola gdziejestola

January 25 2018

harriet88
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
harriet88
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir viaBrewOfLonging BrewOfLonging
harriet88
Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało
— Jodi Picoult
Reposted fromznamysie znamysie viaBrewOfLonging BrewOfLonging
harriet88
“ To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie". ”
— Melvin Burgess "Ćpun"
Reposted fromvertige vertige viagdziejestola gdziejestola
harriet88
5117 a606
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
harriet88
2535 9992
Reposted frombendem bendem viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl