Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

harriet88
8617 4695
Reposted frommiischa miischa viamaardhund maardhund
harriet88
0760 afa9
harriet88
8177 b031

November 28 2019

harriet88
harriet88
2123 fda4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
harriet88
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
harriet88
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
harriet88
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaterazjestlato terazjestlato
harriet88
8472 043c 500
Reposted fromkarahippie karahippie via48hrs 48hrs
harriet88
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
harriet88
harriet88
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
harriet88
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikrokosmos mikrokosmos
harriet88
Reposted frombluuu bluuu viagabyax gabyax

November 27 2019

harriet88

November 22 2019

harriet88
4132 af1d 500
harriet88
4533 aeaf
Reposted fromkrzysk krzysk viagabyax gabyax

November 13 2019

harriet88
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes

November 05 2019

harriet88
7751 0533 500
Reposted frommrrru mrrru viagabyax gabyax
harriet88
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl