Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

harriet88
5362 36ae 500
Reposted fromthesmajl thesmajl
harriet88
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
8420 e9cf
harriet88
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viagdziejestola gdziejestola
harriet88
5878 1a37
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
harriet88
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola

May 18 2018

harriet88
harriet88
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola

April 29 2018

harriet88
1894 3f84
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
harriet88
2365 1382

April 25 2018

harriet88
0190 cfb4 500
Reposted fromobarzana obarzana viaselsey selsey
harriet88
Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. 
Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. Zaś tym którzy mają Cię w dupie, wszystkim kłamcom, egoistom i manipulantom pokaż środkowy palec. Jednak tym razem nie zamykaj za sobą spokojnie drzwi. Rąbnij nimi tak, by z hukiem wyleciały z futryny. Niech wszyscy ludzie, którzy nigdy nie zasługiwali na to, by być w Twoim życiu raz na zawsze zrozumieją, że nie ma w nim dłużej dla nich miejsca.
Koniec z wszystkimi gównianymi wymówkami typu „nie miałem czasu”, „nie mogłem” lub „byłem zajęty”. Koniec z frajerskimi tekstami „jesteś fajna, ale…” Nie ma kurwa „ale”! Albo wspólnie się szanujemy i dajemy z siebie wszystko, albo nie róbmy tego wcale…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaselsey selsey

April 23 2018

harriet88
harriet88
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaveritas1 veritas1
4017 fd9e
harriet88
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.

— A. Poniedzielski.

April 03 2018

harriet88
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

March 29 2018

harriet88
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viagdziejestola gdziejestola
harriet88
7989 43f6
Reposted frompolaparis polaparis viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl