Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

harriet88
1701 28e9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabyax gabyax
harriet88

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill viacarmenluna carmenluna
harriet88
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialatusek latusek

February 04 2020

harriet88
Reposted fromumiembycciszaaa umiembycciszaaa

February 03 2020

harriet88
harriet88
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 vianyaako nyaako
harriet88
harriet88
harriet88
7634 f746 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacarmenluna carmenluna

January 26 2020

2796 02b4 500
2602 7730
Reposted frombrumous brumous viagabyax gabyax
harriet88
3313 671e 500
Reposted fromsavatage savatage viagabyax gabyax

January 16 2020

harriet88
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via10pln 10pln

January 15 2020

harriet88
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
harriet88
2898 39bf
Reposted fromObscurity Obscurity viaoxygenium oxygenium
harriet88
3057 2783 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viagabyax gabyax
harriet88
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viagabyax gabyax
harriet88
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.

January 05 2020

harriet88
pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy jej tego nie pokażesz - a potem wyślij.
Reposted fromdried dried viawishyouwerehere wishyouwerehere
harriet88
2235 9d2d
Reposted fromPoranny Poranny viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl