Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

harriet88
6093 67f3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
harriet88
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
harriet88
7938 e218
Reposted fromEtnigos Etnigos viajankosz jankosz

May 05 2020

harriet88
8464 54bb 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
harriet88
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabe-yourself be-yourself
harriet88
1548 f009 500
1019 31e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagabyax gabyax
harriet88
1138 0fc3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagabyax gabyax

April 15 2020

harriet88
3134 b3e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
harriet88
5389 0bf8 500
Reposted fromZircon Zircon viavol vol
harriet88
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
harriet88
harriet88
9110 0552
Reposted fromsoftboi softboi viagabyax gabyax
harriet88
2722 8904 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabyax gabyax
harriet88
8714 53e3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagabyax gabyax

April 05 2020

harriet88

Ludzie czasami zapominają, że jesteśmy konsekwencją tego, co przeżyliśmy w dzieciństwie i okresie dorastania, że jesteśmy produktem wielu chwil. I czasami odgradzamy się od nich murem, choć powinniśmy otworzyć dla nich szeroko drzwi.

harriet88
5220 3022 500

March 26 2020

harriet88
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabumpy bumpy
harriet88
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...